خشونت: از خانواده تا مدرسه و جامعه

Program Picture
خشونت: از خانواده تا مدرسه و جامعه
خرداد ۶, ۱۴۰۰

در این قسمت از «ما مردم نازنین» درباره‌ خشونت گفت‌وگو کردیم. ابتدا خشونت را تعریف کردیم و انواع آن را برشمردیم و سپس در مورد عوامل گسترش خشونت در جامعه صحبت کردیم و در پایان به نحوه‌ کاهش خشونت پرداختیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه