خرید کمتر؛ زندگی بهتر

خرید کمتر؛ زندگی بهتر
دی ۴, ۱۳۹۹

خرید کمتر؛ زندگی بهتر. بی‌تردید یکی از سرگرمی‌های ما در سراسر دنیا رفتن به فروشگاه‌های بزرگ و کوچک یا سوپرمارکت برای خرید کردن است. آیا به چه میزان از مقدار خریدمان نیاز داریم؟ آیا می‌توانیم این علاقه مفرط به خرید کردن را کنترل کنیم؟

ثبت نام در خبرنامه