خرافات – بخش ۱

خرافات – بخش ۱
خرداد ۲۲, ۱۳۹۵

از این قسمت در گفت‌وگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید، موضوع خرافات مورد بررسی قرار گرفته که از دیدگاه دیانت بهائی به آن نگاه می‌شود: معنی لغوی خرافات چیست؟ خاستگاه آن کدام است؟ دلیل روی آوردن بشر به خرافات چیست؟

ثبت نام در خبرنامه