خدمت به دیگران

Program Picture
خدمت به دیگران
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷

چه کنیم که فرزندانمان طوری بار بیایند که همیشه در جستجوی راه‌هایی باشند که نیازهای مردم را با روی خوش برطرف کنند قبل از این‌ که دیگران از آن‌ها بخواهند زیرا خدمت به مردم یکی از بهترین راه‌های کسب رضایت الهی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه