خدمت به دیگران

خدمت به دیگران
فروردین ۲۱, ۱۳۹۷

چه کنیم که فرزندانمان طوری بار بیایند که همیشه در جستجوی راه‌هایی باشند که نیازهای مردم را با روی خوش برطرف کنند قبل از این‌ که دیگران از آن‌ها بخواهند زیرا خدمت به مردم یکی از بهترین راه‌های کسب رضایت الهی است.

ثبت نام در خبرنامه