خدا و ظرف شیر
بهمن ۳, ۱۳۹۷

مرد جوانی همیشه تو دلش به خودش میگفت مگه خدا با ما حرف هم میزنه؟ تا اینکه …

ثبت نام در خبرنامه