Program Picture

خبر ۲۰۰

قسمت ۲
۲۸ مهر ۱۳۹۶

در این قسمت از پارسا فنائیان واکنش‌های سیاستمداران دنیا به دویستمین سال تولّد حضرت بهاءالله را خواهید شنید.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه