پیام بیت العدل اعظم، رضوان ۱۷۷ بدیع

پیام بیت العدل اعظم، رضوان ۱۷۷ بدیع
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۹

گفتگو با: آقای وفا اخوان، مدیر کل شرکت مشاوره NewBridge.
تاملی در مطالب مهم پیام رضوان بیت العدل اعظم، بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی بهائی، به مناسبت عید اعظم رضوان ۲۰۲۰ میلادی.

ثبت نام در خبرنامه