پاسخ جهانی به نقض حقوق شهروندان ایرانی

Program Picture

خبرنگار

پاسخ جهانی به نقض حقوق شهروندان ایرانی
۳۰ شهریور ۱۴۰۱

گفتگو با: خانم گیتی اجتماعی و آقای امید میلانی.

مروری بر بیانیه ۲۳ اوت جامعه جهانی بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه