صلح جهانی، در آستانه روز جهانی صلح

Program Picture
صلح جهانی، در آستانه روز جهانی صلح
شهریور ۲۹, ۱۳۹۶

گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه