روز جهانی صلح – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

روز جهانی صلح – بخش ۱
۳۱ شهریور ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه