رهبری و مدیریّت در دنیای امروز – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

رهبری و مدیریّت در دنیای امروز – بخش ۱
۲۲ دی ۱۳۹۵

گفتگو با دکتر شاهین تجارتی متخصّص سرطان و محققّ علوم اجتماعی – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه