رهبری و مدیریّت در دنیای امروز – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

رهبری و مدیریّت در دنیای امروز – بخش ۲
۲۹ دی ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی متخصّص سرطان و محققّ علوم اجتماعی – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه