دیدار نوروزی خبرنگار – بخش ۲

دیدار نوروزی خبرنگار – بخش ۲
فروردین ۶, ۱۳۹۹

گفتگوی نوروزی با دکتر مینو ثابت، دکتر ضیاء ثابت، دکتر مهین سیاهپوش – یزدانی و دکتر کیومرث یزدانی.
دیدار نوروزی با دو زوج فرهیخته ایرانی و گفتگوهای صمیمانه نوروز و امروز.

ثبت نام در خبرنامه