دیدار نوروزی خبرنگار – بخش ۱

Program Picture
دیدار نوروزی خبرنگار – بخش ۱
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸

گفتگوی نوروزی با دکتر مینو ثابت، دکتر ضیاء ثابت، دکتر مهین سیاهپوش – یزدانی و دکتر کیومرث یزدانی.
دیدار نوروزی با دو زوج فرهیخته ایرانی و گفتگوهای صمیمانه نوروز و امروز.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه