خان جی‌جی‌های محل یا دوست نداری آنفرندم کن جیگر

خان جی‌جی‌های محل یا دوست نداری آنفرندم کن جیگر
اردیبهشت ۵, ۱۳۹۷

بگین اشتباه کردین پشت سرشون حرف زدین، تو زندگیشون سرک کشیدین، یک کلاغ چهل کلاغ کردین، نسبتای ناروا بهشون دادین و زندگیشونو به هم ریختین … بگین پشیمونین، بگین دیگه از این غلطا نمی‌کنین …

ثبت نام در خبرنامه