Program Picture

عشق، فرای مرزها

خانواﺩه بلو

۱۹ آذر ۱۳۹۴

ترانه در ایران به دنیا آمده و در کودکی از ایران خارج شده. راسل آفریقایی – آمریکایی است. ترانه و راسل با سه فرزند خود در شمال کالیفرنیا زندگی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه