Program Picture
خانواده – بخش ۱
مهر ۳, ۱۳۹۵

موضوع این هفته خانواده است. دلایل دگرگونی‌های شدید در نظام خانواده چیست؟ با لفظ و معنا، رامان شکیب و استاد بهرام فرید همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه