خانواده: تعریف، تاریخچه، کارکرد و انواع خانواده در طول تاریخ

Program Picture
خانواده: تعریف، تاریخچه، کارکرد و انواع خانواده در طول تاریخ
شهریور ۱۱, ۱۴۰۰

در پنجاهمین قسمت از «ما مردم نازنین» در مورد خانواده صحبت کردیم و به این سوالات پرداختیم: خانواده چیست، از چه زمانی مهفوم خانواده مطرح شده و این مفهوم در گذر زمان چه تغییراتی داشته؟ چه عواملی تعریف و شکل خانواده را در طول تاریخ تغییر داده است؟ کارکردهای خانواده و انواع خانواده در طول تاریخ چیست؟ در ایران کدام‌ یک از انواع خانواده رایج بوده و هست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه