خاطرات یوتاب

خاطرات یوتاب

حکایت‌هایی از عشق و تردید و امید. یوتاب که دختری دانشجو است بر اثر یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری و در آنجا با دکتر نادری آشنا می‌شود.

حکایت‌هایی از عشق و تردید و امید. یوتاب که دختری دانشجو است بر اثر یک تصادف رانندگی در بیمارستان بستری و در آنجا با دکتر نادری آشنا می‌شود.

تازه‌ترین قسمت‌ها

ثبت نام در خبرنامه