خاطرات پروفسور براون

Program Picture
خاطرات پروفسور براون
بهمن ۹, ۱۳۹۶

نبیل: در همین سال‌ها بود که همسر حضرت بهاءالله، آسیه خانم درگذشتند.
ماندانا: یعنی مادر حضرت عبدالبهاء، درسته؟
نبیل: بله، مادر حضرت عبدالبهاء که نامشان عباس بود و جناب میرزا مهدی و یک دختر که بهائیه خانم نام داشت و بین بهائیان به حضرت ورقه علیا مشهور است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه