میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۵

Program Picture
میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۵
آذر ۱۰, ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی که در سودان تبعید و ارتباطش با حضرت بهاءالله قطع شده بود، آن حضرت شخصی عرب را مأمور کردند تا او را بیابد و ارتباط برقرار شد. حاجی مورد احترام بزرگان سودان واقع شد و کارش رونق گرفت …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه