میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۲

میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۲
آبان ۱۹, ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی از سوی حضرت بهاءالله به مصر رفت. پس از این که عده‌ای مومن شدند، با دسیسه قنسول ایران به اتفاق هفت نفر دیگر سخت گرفتار شد. او شجاعانه در مقابل قنسول ایستادگی می‌کرد …

ثبت نام در خبرنامه