میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۶

Program Picture
میرزا حیدر علی اصفهانی – بخش ۶
آذر ۱۷, ۱۳۹۴

حاجی میرزا حیدر علی اصفهانی که در سودان تبعید بود پس از ۱۳ سال حکم آزادی‌اش را گرفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه