قسمت ۱
خرداد ۱۹, ۱۳۹۷

دکتر نادر سعیدی، استاد جامعه‌شناس در چند نشست پیرامون حکومت و آزادی توضیحاتی را ارائه می‌دهند. این نشست به دو پرسش اساسی‌ می‌پردازد؛ اول آنکه چه کسی باید حکومت کند؟ دوم آنکه حدود مشروع دخالت دولت در زندگی افراد جامعه چیست؟

قسمت های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه