حکومت غیر دینی
دی ۱۹, ۱۳۹۴

در جامعه‌ای که اکثر افراد آن متدیّن به یک دین هستند چگونه یک حکومت غیر دینی می‌تواند اداره امور آن را در دست بگیرد؟

ثبت نام در خبرنامه