حق کسب و کار
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

آیا داشتن اجازه کسب و کار بایستی بر اساس عقاید مذهبی‌ افراد تعیین گردد؟ سال‌هاست که بهائیان ایران با رویکردی تبعیض آمیز در این مورد روبرو هستند.

ثبت نام در خبرنامه