Program Picture

حق مهاجرت

اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۶

از اردوان روزبه پرسیدیم که آیا حق مهاجرت یکی‌ از حقوق اولیه انسانی‌ است یا صرفا یک امتیاز محسوب می‌شود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه