حق تحصیل
اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰

در گفتگویی با ساناز خسروی، پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، به این موضوع پرداختیم که چه عواملی در محرومیت تعدادی از هموطنانمون از حق تحصیل در دانشگاه موثره. ساناز برامون از راهکار جامعه بهائی ایران برای مبارزه با این نابرابری میگه.

ثبت نام در خبرنامه