Program Picture

حق تحصیل

اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۰

در گفتگویی با ساناز خسروی، پژوهشگر در زمینه فلسفه دین، به این موضوع پرداختیم که چه عواملی در محرومیت تعدادی از هموطنانمون از حق تحصیل در دانشگاه موثره. ساناز برامون از راهکار جامعه بهائی ایران برای مبارزه با این نابرابری میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه