حقوق شهروندی
بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

در گفتگویی با امین قضایی، جامعه شناس، به مقوله حقوق شهروندی خواهیم پرداخت. امین از اهمیت درک مفهوم حق دستیابی به حقوقی برابر صحبت میکنه و توضیح میده که چطور میشه با چالش‌های موجود در این راه روبرو شد.

ثبت نام در خبرنامه