Program Picture

حقوق شهروندی

بهمن ۲۳, ۱۳۹۹

در گفتگویی با امین قضایی، جامعه شناس، به مقوله حقوق شهروندی خواهیم پرداخت. امین از اهمیت درک مفهوم حق دستیابی به حقوقی برابر صحبت میکنه و توضیح میده که چطور میشه با چالش‌های موجود در این راه روبرو شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه