حقوق زنان و نقش مردان
دی ۱۴, ۱۳۹۶

از خانم سپیده جدیری پرسیدیم که چه عواملی در یک جامعه می‌تواند در دستیابی زنان به حقوق برابر با مردان تاثیر گذار باشد؟

ثبت نام در خبرنامه