Program Picture
حقوق بشر
آذر ۲۰, ۱۳۹۹

حقوق بشر. امروز ۱۰ مارس مطابق است با روز جهانی حقوق بشر. در این شماره، تهیه‌کنندگان بولتن هر کدام از دیدگاه خود به این موضوع مهم می‌پردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه