حقوق بشر و رسانه‌های دولتی

حقوق بشر و رسانه‌های دولتی
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر شبنم معینی پور، پژوهشگر مسائل حقوق بشر.
نقش رسانه‌های ارتباط جمعی در حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء حقوق بشر روز بروز پررنگ‌تر می‌شود، به خصوص در جوامع بسته مانند ایران که از رسانه‌ها اغلب به صورت ابزار سرکوب بهره‌برداری می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه