حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۱

Program Picture
حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۱
خرداد ۲۴, ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی، جراح و متخصص سرطان و محققّ علوم اجتماعی – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه