حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۲

حقوق بشر و حق سلامتی – بخش ۲
خرداد ۳۱, ۱۳۹۶

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی، جراح و متخصص سرطان و محققّ علوم اجتماعی – بخش دوم.

ثبت نام در خبرنامه