حفظ محیط زیست مسئولیت آدمی در قبال طبیعت

حفظ محیط زیست مسئولیت آدمی در قبال طبیعت
خرداد ۲۵, ۱۳۹۷

برای حل مشکلات زیست محیطی باید حیات درونی انسان و همچنین محیط خارجی او متحول شود و این بدان معناست که حمایت از محیط زیست باید هم به صورت فردی و هم در اجتماع همزمان صورت گیرد.

ثبت نام در خبرنامه