حضرت محمد آخرین پیامبر؟

حضرت محمد آخرین پیامبر؟
آذر ۳, ۱۳۹۸

حضرت محمد آخرین فرستاده‌ خداوند است. نگاه بهائیان به این جمله چگونه است؟

ثبت نام در خبرنامه