حضرت عبدالبهاء – دوران کودکی

Program Picture

پیک یزدان

حضرت عبدالبهاء – دوران کودکی
۲۶ اسفند ۱۳۹۸

سال‌های سرور حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء و عائلۀ مبارکه بسیار زود سپری شد. از سال سوم ظهور حضرت باب بلایا آغاز گردید. حضرت بهاءالله که از خاندانی مشهور و محترم بودند البته بیش از دیگر اصحاب حضرت باب سپر بلایا می‌شدند و به همین علت بود که محمد شاه قاجار فرمان بر اعدام حضرتشان صادر نموده بود ولی چون اوضاع ایران بسیار درهم و مغشوش بود و محمد شاه نیز چندی بعد درگذشت حکم به مرحلۀ اجرا نرسید. به هر حال حضرت بهاءالله دائما در خدمت به آیین جدید کوشش می‌نمودند، از اصحاب حضرت باب حمایت می‌فرمودند و خانۀ حضرتشان محل ورود برجسته‌ترین اصحاب حضرت باب بود. حضرت عبدالبهاء خاطرات جالبی از آن قهرمانان جاودانۀ تاریخ بهائی به یادگار نهاده‌اند. داستان حضرت طاهره (قره‌العین) و ملاقاتش با حضرت وحید را در خانۀ حضرت بهاءالله قبلا بیان شده و گفته شده که چگونه حضرت عبدالبهاء که حدود چهار سال داشته‌اند در دامان طاهره نشسته و مذاکرات آنان را استماع و سپس بارها نقل فرموده‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه