حضرت عبدالبهاء- دوران نوجوانی

Program Picture

پیک یزدان

حضرت عبدالبهاء- دوران نوجوانی
۲۷ اسفند ۱۳۹۸

حضرت عبدالبهاء حدود 9 سال داشتند که در بغداد به حضرت بهاءالله مؤمن شدند. خود آن حضرت داستان ایمانشان را به عین عبارت چنین بیان فرموده‌اند: “من بندۀ جمال قدم هستم. در بغداد طفل بودم در آن زمان و مکان القاء کلمه به من فرمودند. مؤمن شدم و به مجردۀ القاء آن کلمه خود را بر اقدام مبارکش انداختم و تضرّع و استدعا نمودم که این یک قطره خون مرا به فداء در سبیلش قبول فرماید.” تاریخ نشان می‌دهد که حضرت عبدالبهاء تمامی حیات را صرف خدمت به آئین پدر بزرگوارشان فرمودند و به حقیقت به مقام فداء فائز شدند. اما از میان بابیان آن زمان پس از حضرت عبدالبهاء نخستین شخصی که در عراق به حضرت بهاءالله مؤمن شده است میرزا آقاجان کاشانی است که مدت چهل سال به عنوان خادم و کاتب حضرت بهاءالله در خدت حضرتشان بوده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه