حضرت بودا
اسفند ۱۰, ۱۳۹۷

حضرت عبدالبهاء مبیّن کلمات حضرت بهاءالله و جانشین ایشان، حضرت بودا را از مظاهر مستقّل الهی یعنی رسولان الهی و مؤسّس دیانت جدید دانسته‌اند. می‌فرمایند حضرت بودا تأسیس وحدانیّت الهیّه فرموده‌اند ولیکن به تدریج اساس اصلی دیانت ایشان به کلّی از میان رفته و عادات و رسوم جاهلیّه جایگزین اصل گردیده است. حضرت شوقی ربّانی نوۀ دختری حضرت عبدالبهاء و جانشین آن حضرت نیز بیان می‌فرمایند که حضرت بودا چون حضرت مسیح از رسولان الهی بوده‌اند ولیکن مدرک موثّقی از بیانات آن حضرت باقی نمانده است.
بر پایۀ تحقیقات ده‌ها پژوهشگر برجسته می‌توان بیان نمود که حضرت بودا در دو سدۀ ششم و پنجم پیش از میلاد حضرت مسیح می‌زیسته‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

ثبت نام در خبرنامه