حضرت بهاءالله – بخش ۲

Program Picture
حضرت بهاءالله – بخش ۲
تیر ۲, ۱۳۹۷

چرا حضرت بهاءالله که وزیرزاده بودند و ثروت بی‌کرانی به ایشان به ارث رسیده بود، دل به دنیا نبسته و چهل سال تبعید و زندان و رنج را قبول فرمودند؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه