حضرت بهاءالله که بود؟ اهداف آن حضرت چه بود؟

حضرت بهاءالله که بود؟ اهداف آن حضرت چه بود؟
مهر ۲۸, ۱۳۹۹

از صدای به جا مانده از سدره‌ موسی در صحرای سینا و مکلم طور از سرزمین مقدس می‌توان شنید که اهل عالم را ندا می‌کند و وعده‌ وصل می‌دهد و اسرار هزاران‌ ساله و رازهای سر به مهر را فاش می‌گوید

قسمت‌های دیگر این برنامه

ثبت نام در خبرنامه