حضرت بهاءالله – آخرین ایّام حیات مبارک

Program Picture

پیک یزدان

حضرت بهاءالله – آخرین ایّام حیات مبارک
۰۷ اسفند ۱۳۹۸

نُه ماه پیش از واقعۀ صعود حضرت بهاءالله یعنی درگذشت آن حضرت، ایشان می‌فرمودند که دیگر نمی‌خواهم در این عالم بمانم و دائما به یارانی که به حضور مبارکشان مشرّف می‌شدند بیاناتی می‌فرمودند، نوعی وصیّت و نصیحت می‌فرمودند که از جمیع آن‌ها بوی وداع و فراق به مشام می‌رسید. اگر چه با صراحت نزدیکی پرواز هیکل مبارکشان را به ملکوت راز بیان نمی‌فرمودند ولیکن از حالاتشان روشن می‌گشت که با نهایت شتاب به ترتیب امور اشتغال دارند و تدارک پرواز می‌فرمایند. پنجاه روز پس از نوروز که روز یکشنبه بود آثار تب در وجود مبارک نمودار گشت و سپس شدّت گرفت و روزها ادامه یافت. روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هنوز برخی از یاران به حضور مبارک می‌رسیدند ولیکن از روز چهارشنبه به علت شدت تب تشرّف یاران میسّر نگشت.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه