حضرت باب
اسفند ۳۰, ۱۳۹۵

در نخستین قسمت «دمی با تاریخ» اشاره‌ای خواهیم داشت به اهمیّت نوروز برای بابیان و بهائیان، و سپس نگاهی می‌اندازیم به زندگی حضرت باب در نوروز نخستین سال‌های پس از اظهار امر.

ثبت نام در خبرنامه