حضرت باب کیست؟ اظهار امر آن حضرت

حضرت باب کیست؟ اظهار امر آن حضرت
خرداد ۲۵, ۱۳۹۸

این اولین قسمت از برنامه‌ چشمه‌ خورشید است که در آن این پرسش اساسی مطرح می‌شود که حضرت باب کیست؟ همچنین در این قسمت تاریخ حیات ایشان تا اظهار امر ادامه پیدا می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه