حضرت باب که بود؟ اهداف آن حضرت چه بود؟

حضرت باب که بود؟ اهداف آن حضرت چه بود؟
مهر ۲۷, ۱۳۹۹

در اواخر هزاره دوم مسیحایی و کمی پس از گذشت هزار سال از هجرت رسول اکرم، طبق وعده محکم خداوند، دو شخص بزرگوار در خاک ایران زمین متولد شدند. این جا که نه در شرق و نه در غرب عالم است. در سایه‌ درخت لاشرقیه و لاغربیه. حسینعلی نوری از خانواده‌ای اصیل و وزیری معتمد و علی محمد شیرازی از خون پیامبر اسلام در شیراز پر راز و رمز، قدم به عرصه حیات این عالم نهادند.

ثبت نام در خبرنامه