گفتگو در قرنطینه
حزب سیاسی
آبان ۲۴, ۱۳۹۹

صحبت‌های پدربزرگ و نوه در این برنامه حول این موضوع است که چرا بهائیان عضویت هیچ حزبی را قبول نمی‌کنند. در صورتی که می‌توانند معتقدات خودشان را به هم حزبی‌های خود و در نتیجه به جمع کثیری منتقل کنند.

ثبت نام در خبرنامه