راه‌های تحقّق صلح جهانی – بخش ۲

Program Picture

حرف امروز

راه‌های تحقّق صلح جهانی – بخش ۲
۲۹ تیر ۱۳۹۵

وقتی که مردم به صلح عمومی باور بدارند، آنگاه مجمعی تشکیل خواهند داد تا این آرزوی دیرین بشر را جامه عمل بپوشاند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه