استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۱

Program Picture

حرف امروز

استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۱
۲۵ اسفند ۱۳۹۴

استمرار ظهورات الهیّه یا ارسال رسل از جانب خداوند در هر عصر کاویده می‌شود و ادامه بحث به جلسه آینده موکول می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه